UNION poisťovňa, a.s.

Ročné cestovné poistenie KLASIK

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a súvisiace výdavky (100 000 €)
  • ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti (100 000 €)
  • prevoz telesných pozostatkov (7 000 €)
  • kúpa alebo oprava dioptrických a protetických pomôcok (100 €)
  • ošetrenie zubov (max. 300 €, jeden zub 100 €)
 • Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v SR (10 000 €)
 • Asistenčné služby 24 hodín denne

Ročné cestovné poistenie KOMFORT

 • Ročné cestovné poistenie KLASIK +
 • Poistenie batožiny
  • strata, krádež a poškodenie (700 €, max. 350 € / 1 vec)
  • oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou (max. 200 €)
  • poistenie straty dokladov (350 €)
 • Zodpovednosť za škodu
  • na zdraví a živote (100 000 €)
  • na majetku (35 000 €)
  • náklady na advokáta (2 000 €)
  • náklad na kauciu (3 000 €)
 • Úrazové poistenie
  • trvalé následky úrazu (7 000 €)
  • smrť úrazom (3 500 €)
 • Poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
  • náklady na cestu (max. 500 € pre dve osoby)
  • náklady na ubytovanie (350 €, max. 35 € / 1 noc)
 • Poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla (350 €)
 • Poistenie nákladov na pátranie a záchranu v horách v zahraničí – vyhľadávanie, pátranie, vyslobodzovanie, preprava pozemná i letecká (10 000 €)

Ročné cestovné poistenie KOMFORT STORNO

 • Ročné cestovné poistenie KOMFORT +
 • Poistenie storna objednanej služby
  • choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin – 80% stornopoplatku
  • úmrtie poisteného alebo blízkej osoby – 100% stornopoplatku