Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ročné cestovné poistenie BALÍK PLUS

 • Asistenčné služby 24 hodín denne
 • Poistenie liečebných nákladov (140 000 €)
  • repatriácia (26 500 €)
  • cestovné náklady spolucestujúcej sprevádzajúcej osoby (7 000 €)
  • ortézy (350 €)
  • ošetrenia zubov (280 €)
 • Trvalé následky úrazu (7 000 €)
 • Lekárska asistencia
 • Predcestovná asistencia
Poistné krytie si môžete rozšíriť o:
 • poistenie pre celú rodinu
 • poistenie športovej činnosti
 • poistenie pracovnej cesty, vrátane manuálne práce
 • poistenie nákladov na zásah horskej služby (10 500 €)

Ročné cestovné poistenie BALÍK SUPERPLUS

 • Ročné cestovné poistenie BALÍK PLUS +
 • Zodpovednosť za škodu
  • na zdraví a živote (70 000 €)
  • na majetku (17 500 €)
 • Batožina – strata, krádež a poškodenie (1 050 € spolu, 350 € na 1 vec)
Poistné krytie si môžete rozšíriť o:
 • poistenie pre celú rodinu
 • poistenie športovej činnosti
 • poistenie pracovnej cesty, vrátane manuálne práce
 • poistenie nákladov na zásah horskej služby (10 500 €)