Ako uzatvoriť ročné cestovné poistenie online?

  1. V úvodnej kalkulačke si zvoľte typ poistenia ročné cestovné poistenie.
  2. Zadajte do kalkulačky základné údaje - miesto pobytu (konkrétnu krajinu alebo oblasť), typ cesty (turistika, študijný pobyt alebo pracovná cesta), dobu platnosti pre cestovné poistenie (zadávate začiatok poistenia, koniec je automaticky vypočítaný na jeden rok), počet osôb (v prípade dvoch osôb a viac je vám k dispozícii možnosť voľby rodinného alebo individuálneho poistenia).
  3. V ďalšom kroku do kalkulačky doplníte údaje pre výpočet poistenia. Na výber je viacero pripoistení, ktoré dané poisťovne pre cestovné poistenie ponúkajú.
  4. Na základe zadaných údajov a požiadaviek sa Vám zobrazí prehľadná ponuka jednotlivých poisťovní na ročné cestovné poistenie od tej najvýhodnejšej ceny. Okrem nej máte k dispozícii aj informácie, čo cestovné poistenie zahŕňa aj s názvom konkrétneho poistného produktu. Vyberte si cestovné poistenie v danej poisťovni a pokračujte cez „Poistite sa v...“
  5. Vyplňte potrebné údaje o poistníkovi a poistených osobách, na ktoré sa cestovné poistenie uzatvára.
  6. Prezrite si návrh poistnej zmluvy a skontrolujte, či sú všetky zadané údaje správne. Prečítajte si poistné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte. Následne uzatvorte cestovné poistenie.
  7. Poistná zmluva a všetky potrebné dokumenty a doklady budú obratom doručené na váš email. Pre potreby si ich môžete vytlačiť alebo iba uložiť v elektronickej podobe.
  8. Zaplatením poistného sa vaše uzatvorené ročné cestovné poistenie stáva aj platným. (v prípade, že bolo poistné uhradené do dátumu označeného ako začiatok poistenia). Máte na výber buď priamu platbu už pri uzatváraní poistenia alebo vkladom na bankový účet.