Poisťovne a ročné cestovné poistenie online

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko desaťročí. Je tradičnou a univerzálnou poisťovňou so širokou ponukou produktov. Pre klientov je symbolom stability a istoty. Rozdeliť ich môžeme do troch hlavných oblastí: ochrana, finančné zabezpečenie a zhodnocovanie investícií. Cestovné poistenie ponúka v krátkodobej aj celoročnej forme.

Kontaktné informácie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 0800 122 222
IČO: 35901624 Asistenčná služba: 0800 122 222
Dostojevského rad 4 www.allianzsp.sk
815 74 Bratislava allianzsp@allianzsp.sk
Ročné cestovné poistenie ponúka poisťovňa s viacnásobným výjazdom alebo bez prerušenia pobytu, a to vo formách:
 1. Základné ročné cestovné poistenie
 2. Rozšírené ročné cestovné poistenie (s vybranými pripoisteniami)
s možnosťou doplnkových pripoistení:
 • Poistenie rizikových športov
 • Poistenie výkonnostných športov
 • Poistenie rizikových povolaní
 • Poistenie nákladov na záchrannú službu

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

AXA ASSISTANCE CZ je súčasťou svetovej poisťovacej skupiny AXA Group. V Česku a na Slovensku pôsobí od roku 1998 a dnes jej patrí stabilné miesto na poistnom trhu. Pozornosť venuje operatívnosti, komfortu pre klienta a individuálnemu prístupu k nemu. Cestovné poistenie je jedným z jej kľúčových produktov.

Kontaktné informácie

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 02 / 206 642 28
IČO: 25695215 (ČR) Asistenčná služba: 02 / 206 642 29
Zámocká 30 www.axa-assistance.cz
811 07 Bratislava zakaznickalinka@axa-assistance.cz
Ročné cestovné poistenie ponúka AXA ASSISTANCE na neobmedzený počet krátkodobých výjazdov alebo na jeden celoročný nepretržitý pobyt v týchto možnostiach:
 1. Balík poistenia Reference
 2. Balík poistenia Komfort
 3. Balík poistenia Excellent
s možnosťou pripoistiť si:
 • Rizikové športy, extrémne športy, aj na súťažnej či výkonnostnej úrovni
 • Batožinu s vyšším limitom krytia (k balíku Komfort a Excellent)

ERGO Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa má za sebou významné subjekty – holding ERGO Austria International AG a nemeckú poisťovaciu skupinu ERGO, vďaka čomu poskytuje klientom stabilitu, spoľahlivosť a odbornosť. Venuje sa širokej ponuke poistení, od investičného, úrazového, cez poistenie pre cudzincov, až po cestovné poistenie a poistenie nehnuteľností. Cestovné poistenie si u nej môžu klienti uzatvoriť buď krátkodobé alebo celoročné.

Kontaktné informácie

ERGO Poisťovňa, a.s. 0850 777 777
IČO: 35779012 Asistenčná služba: 02 / 205 167 53
Apollo Business Center II Blok D Prievozská 4C www.ergo.sk
821 08 Bratislava info@ergo.sk
Ročné cestovné poistenie od ERGO Poisťovne ponúka až 4 balíky:
 1. Poistný balík EASY
 2. Poistný balík CLASSIC
 3. Poistný balík GOLD
 4. Poistný balík ELITE
kde už v rámci týchto balíkov sú viaceré pripoistenia:
 • Poistenie omeškania batožiny počas leteckej prepravy
 • Poistenie právnej ochrany v zahraničí a kaucie
 • Poistenie technickej pomoci v zahraničí
 • Poistenie storna cesty
 • Poistenie oneskorenia letu
 • Poistenie nákladov na opatrovníka
 • Poistenie úrazu vrátane útoku žraloka
 • Poistenie nákladov na zásah Horskej služby

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa je dnes jednou z troch najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Silné medzinárodné zázemie jej poskytuje Generali PPF Holding – medzinárodná poisťovacia spoločnosť. Pod Generali Poisťovňu sa začiatkom roka 2015 dostali aj Európska cestovná poisťovňa a Genertel ako jej odštepné závody. Okrem majetkového poistenia poskytuje Generali aj životné, úrazové a nemocenské poistenie. V cestovnom poistení má na výber okrem krátkodobého a ročného cestovného poistenia aj poistenie pre au-pair alebo študijný pobyt.

Kontaktné informácie

Generali Poisťovňa, a.s. 0850 111 117
IČO: 35709332 Asistenčná služba:0800 121 122
Lamačská cesta 3/A www.generali.sk
841 04 Bratislava generali.sk@generali.com
Balíky ročného cestovného poistenia Generali poisťovne:
 1. Balík Klasik
 2. Balík Plus
 3. Balík Komfort
 4. Balík Komplet
Poistenie pre au-pair a študijný pobyt v dvoch variantoch:
 1. Klasik
 2. Komfort
a ponuka pripoistení:
 • Pripoistenie rizikových športov
 • Pripoistenie manuálnej práce
 • Poistenie pre vodičov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa začala na Slovensku pôsobiť v roku 2006 ako súčasť rakúskej poisťovacej spoločnosti Europäische Reiseversicherung AG. V decembri 2014 sa prenesením poistného kmeňa stala súčasťou poisťovne Generali, ako jej odštepný závod. Klientom však poskytuje rovnaké produkty cestovného poistenia a platné sú všetky uzatvorené zmluvy. Ponúka krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Kontaktné informácie

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa 02/ 544 177 04
IČO: 35709332 Asistenčná služba:02/544 177 11 (12)
Lamačská cesta 3/A www.europska.sk
841 04 Bratislava
Poštová adresa: P.O.BOX 4, 810 11 Bratislava
info@europska.sk
Európska cestovná poisťovňa poskytuje klientom tieto balíky ročného cestovného poistenia:
 1. Poistenie liečebných nákladov - ročné
 2. Cestovné poistenie - ročné
 3. Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
 4. Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP
 5. Poistenie Au-Pair
s možnosťou viacerých pripoistení:
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane zásahu Horskej služby na Slovensku
 • Poistenie Golf PLUS 

Groupama poisťovňa a.s.

MetLife Amslico poisťovňa, a.s. je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Slovenská pobočka francúzskej poisťovne Gorupana vznikla v roku 2009 a od roku 2012 sa primárne zameriava na oblasť životného a neživotného poistenia. Groupama sa neustále snaží svojim klientom poskytovať prvotriedne služby prostredníctvom moderných technológií. Výrazne modernizovala klientský servis a zvýšila dostupnosť produktov cez telefón a online formulár.

Kontaktné informácie

Gorupama poisťovna a.s. 02/59 363 111
IČO: 0110041071 02/ 208 54 513
Miletičova 21 www.groupama.sk
821 08 Bratislava info@groupama.sk
Poisťovňa Groupma poskytuje v rámci cestovného poistenie tieto balíky služieb:
 • Cestovné poistenie - komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku (určené pre jednotlivcov a skupiny turistov)
 • Skupinové cestovné poistenie (zostavené pre firmy, ktoré svojich zamestnancov vysielajú na služobné cesty do zahraničia)
 • Cestovné poistenie k platobným kartám (určené pre držiteľov medzinárodných platobných kariet s kontom zriadeným v OTP banka Slovensko, a.s.)

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.

MetLife Amslico poisťovňa, a.s. je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Na slovenskom trhu pôsobí úspešne už od roku 1995. Poisťovňa má konzervatívny charakter a tradične sa prezentuje stabilnými hospodárskymi výsledkami. Jej investičná politika zabezpečuje vysoké výnosy a spoločnosť si dlhodobo plní záväzky voči svojim klientom. Ponúka finančnú istotu, dlhodobé skúsenosti v tomto odvetví, profesionálny prístup ku klientom a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

Kontaktné informácie

MetLife Amslico poisťovňa, a.s. 02/59 363 111
IČO: 31402071 Asistenčná služba: + 421 2 20 678 678
Pribinova 10 www.metlifeamslico.sk
811 09 Bratislava amslico@amslico.sk
Produkty pre ročné cestovné poistenie, ktoré poisťovňa ponúka:
 1. Poistný program SILVER
 2. Poistný program GOLD
 3. Poistný program PLATINUM
a viacero druhov pripoistenia:
 • Pripoistenie športovej činnosti
 • Úrazové pripoistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 • Poistenie storna cesty

Podrobný prehľad doplnkového pripoistenia MetLife Amslico poisťovne, a.s.


Union poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Union pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1992. Napriek pomerne krátkej histórii je jednou z najskúsenejších poisťovní, a to aj vďaka skutočnosti, že je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V.

Union a. s. je vedúcou poisťovňou predovšetkým v oblasti cestovného a individuálneho zdravotného poistenia, tiež má však silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia. V rámci neživotného poistenia ponúka poisťovňa Union aj možnosť uzatvorenia poistenia motorového vozidla, ktorého súčasťou je i povinné zmluvné poistenie Union.

Kontaktné informácie

Union poisťovňa, a.s. Tel: 0850 111 211 (SR)
IČO: 313 220 51 +421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
Bajkalská 29/A Fax: 02 / 53 42 11 08
813 60 Bratislava www.union.sk
  union.direct@union.sk
Produkty pre ročné cestovné poistenie od Union a.s. – balíky služieb:
 1. Klasik
 2. Komfort
 3. Komfort Storno
a viaceré druhy pripoistenia:
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby počteného
 • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
 • poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazného vozidla
 • poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

Podrobný prehľad doplnkového pripoistenia Union poisťovne a.s.


UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, predtým Poisťovňa OTČIMA, je na slovenskom trhu od roku 1990. Jej činnosť a postavenie podporuje najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria. Poisťovňa poskytuje širokú ponuku produktov životného i neživotného poistenia, vďaka čomu sa pokladá za univerzálnu poisťovňu. Významným je cestovné poistenie, krátkodobé aj ročné.

Kontaktné informácie

UNIQA poisťovňa, a.s. 0850 111 400
IČO: 00653501 Asistenčná služba: 02 / 544 110 29
Lazaretská 15 Fax: 02 / 53 42 11 08
820 07 Bratislava www.uniqa.sk
  poistovna@uniqa.sk
Ročné cestovné poistenie poskytuje UNIQA v jednotlivých variantoch, pričom základom je vždy poistenie liečebných nákladov:
 1. Ročné cestovné poistenie Variant 1
 2. Ročné cestovné poistenie Variant 2
 3. Ročné cestovné poistenie Variant 3
 4. Ročné cestovné poistenie Variant 4
 5. Ročné cestovné poistenie Variant 5
pričom sa líšia vybranými pripoisteniami:
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie meškania letu a batožiny
 • poistenie storno poplatku

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Wüstenrot vznikla v januári 2004 a je súčasťou finančnej skupiny z Nemecka a Rakúska. Ponúka širokú škálu produktov a komplexných poistných riešení, vďaka čomu získala už viacero ocenení. V jej ponuke sa nachádza životné aj neživotné poistenie, vrátane poistenia bývania a povinného zmluvného poistenia, v ktorom ako prvá na Slovensku zaviedla kategorizáciou podľa výkonu motora. Súčasťou jej ponuky je krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Práve zavedením kategorizácie podľa výkonu motora a nie jeho objemu, tak ponúka mnohým zvýhodnené poistenie.

V súčasnosti poskytuje pre svojich klientov krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Kontaktné informácie

Wüstenrot poisťovňa, a.s. 0850 60 60 60
IČO: 31 383 408 +421 2 330 688 00
Karadžičova 17 www.wuestenrot.sk
825 22 Bratislava 26 info@wuestenrot.sk
Pre uzatvorenie cestovného poistenia má Wüstenrot poisťovňa, a.s. na výber z dvoch balíkov služieb:
 1. Balík Plus
 2. Balík Superplus
a viaceré druhy pripoistenia:
 • úrazové poistenie
 • predcestovná asistencia
 • lekárska asistencia
 • zodpovednosť za škody
 • poistenie batožiny
 • pripoistenie technickej pomoci
 • poistenie storna zájazdu
 • poistenie nákladov na zásah horskej služby

Podrobný prehľad doplnkového pripoistenia poisťovne Wüstenrot poisťovňa, a.s.