Poisťovne a ročné cestovné poistenie online

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko desaťročí. Je tradičnou a univerzálnou poisťovňou so širokou ponukou produktov. Pre klientov je symbolom stability a istoty. Rozdeliť ich môžeme do troch hlavných oblastí: ochrana, finančné zabezpečenie a zhodnocovanie investícií. Cestovné poistenie ponúka v krátkodobej aj celoročnej forme.

Kontaktné informácie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 0800 122 222
IČO: 00151700 Asistenčná služba: 0800 122 222
Pribinova 19 www.allianzsp.sk
811 09 Bratislava allianzsp@allianzsp.sk

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

AXA ASSISTANCE CZ je súčasťou svetovej poisťovacej skupiny AXA Group. V Česku a na Slovensku pôsobí od roku 1998 a dnes jej patrí stabilné miesto na poistnom trhu. Pozornosť venuje operatívnosti, komfortu pre klienta a individuálnemu prístupu k nemu. Cestovné poistenie je jedným z jej kľúčových produktov.

Kontaktné informácie

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 02 / 206 642 28
IČO: 25695215 (ČR) Asistenčná služba: 02 / 206 642 29
Zámocká 30 www.axa-assistance.cz
811 07 Bratislava zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa je dnes jednou z troch najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Silné medzinárodné zázemie jej poskytuje Generali PPF Holding – medzinárodná poisťovacia spoločnosť. Pod Generali Poisťovňu sa začiatkom roka 2015 dostali aj Európska cestovná poisťovňa a Genertel ako jej odštepné závody. Okrem majetkového poistenia poskytuje Generali aj životné, úrazové a nemocenské poistenie. V cestovnom poistení má na výber okrem krátkodobého a ročného cestovného poistenia aj poistenie pre au-pair alebo študijný pobyt.

Kontaktné informácie

Generali Poisťovňa, a.s. 0850 111 117
IČO: 35709332 Asistenčná služba: 0800 121 122
Lamačská cesta 3/A www.generali.sk
841 04 Bratislava generali.sk@generali.com

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa začala na Slovensku pôsobiť v roku 2006 ako súčasť rakúskej poisťovacej spoločnosti Europäische Reiseversicherung AG. V decembri 2014 sa prenesením poistného kmeňa stala súčasťou poisťovne Generali, ako jej odštepný závod. Klientom však poskytuje rovnaké produkty cestovného poistenia a platné sú všetky uzatvorené zmluvy. Ponúka krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Kontaktné informácie

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa 02/ 544 177 04
IČO: 35709332 Asistenčná služba: 02/544 177 11 (12)
Lamačská cesta 3/A www.europska.sk
841 04 Bratislava
Poštová adresa: P.O.BOX 4, 810 11 Bratislava
info@europska.sk

Metlife poisťovňa, a.s.

Metlife poisťovňa, a.s. je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Na slovenskom trhu pôsobí úspešne už od roku 1995. Poisťovňa má konzervatívny charakter a tradične sa prezentuje stabilnými hospodárskymi výsledkami. Jej investičná politika zabezpečuje vysoké výnosy a spoločnosť si dlhodobo plní záväzky voči svojim klientom. Ponúka finančnú istotu, dlhodobé skúsenosti v tomto odvetví, profesionálny prístup ku klientom a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

Kontaktné informácie

Metlife poisťovňa, a.s. 02/59 363 111
IČO: 47257091 Asistenčná služba: +421 2 20 678 678
Pribinova 10 www.metlife.sk
811 09 Bratislava metlife@metlife.sk

Union poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Union pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1992. Napriek pomerne krátkej histórii je jednou z najskúsenejších poisťovní, a to aj vďaka skutočnosti, že je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V.

Union a. s. je vedúcou poisťovňou predovšetkým v oblasti cestovného a individuálneho zdravotného poistenia, tiež má však silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia. V rámci neživotného poistenia ponúka poisťovňa Union aj možnosť uzatvorenia poistenia motorového vozidla, ktorého súčasťou je i povinné zmluvné poistenie Union.

Kontaktné informácie

Union poisťovňa, a.s. 0850 111 211 (SR)
IČO: 31322051 Asistenčná služba: 0850 111 211
Karadžičova 10 www.union.sk
813 60 Bratislava union.direct@union.sk

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, predtým Poisťovňa OTČIMA, je na slovenskom trhu od roku 1990. Jej činnosť a postavenie podporuje najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria. Poisťovňa poskytuje širokú ponuku produktov životného i neživotného poistenia, vďaka čomu sa pokladá za univerzálnu poisťovňu. Významným je cestovné poistenie, krátkodobé aj ročné.

Kontaktné informácie

UNIQA poisťovňa, a.s. +421 2 32 600 100
IČO: 53812948 Asistenčná služba: +421 2 544 11 029
Krasovského 15 www.uniqa.sk
851 01 Bratislava poistovna@uniqa.sk

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Wüstenrot vznikla v januári 2004 a je súčasťou finančnej skupiny z Nemecka a Rakúska. Ponúka širokú škálu produktov a komplexných poistných riešení, vďaka čomu získala už viacero ocenení. V jej ponuke sa nachádza životné aj neživotné poistenie, vrátane poistenia bývania a povinného zmluvného poistenia, v ktorom ako prvá na Slovensku zaviedla kategorizáciou podľa výkonu motora. Súčasťou jej ponuky je krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Práve zavedením kategorizácie podľa výkonu motora a nie jeho objemu, tak ponúka mnohým zvýhodnené poistenie.

V súčasnosti poskytuje pre svojich klientov krátkodobé aj ročné cestovné poistenie.

Kontaktné informácie

Wüstenrot poisťovňa, a.s. 0850 60 60 60
IČO: 31 383 408 Asistenčná služba: +421 2 33 068 805
Karadžičova 17 www.wuestenrot.sk
825 22 Bratislava 26 info@wuestenrot.sk