Ako postupovať, keď sa vám v zahraničí prihodia zdravotné komplikácie

Keď sa vám počas vášho pobytu v zahraničí stane úraz alebo ochoriete, pomôže vám vaša poisťovňa. Je však potrebné dodržať nasledovný postup.

1.      Kontaktujte asistenčnú službu

Operátorovi popíšte vzniknutú situáciu a následne postupujte podľa jeho pokynov. Asistenčná služba vám bude vedieť odporučiť aj najbližšie zdravotnícke zariadenia, zabezpečí úhradu nákladov za ošetrenie alebo hospitalizácia a v prípade potreby vybaví aj návrat domov. Tiež vám môže byť zabezpečené aj tlmočenie pri kontakte s lekármi, políciou alebo úradmi v zahraničí.

2.      Vyhľadajte lekára

Najlepšie je riadiť sa podľa informácií od asistenčnej služby a navštíviť to zdravotnícke zariadenie, ktoré vám bolo odporučené vašou poisťovňou. Snažte sa vyhnúť drahým, súkromným klinikám lekárom. Takéto ošetrenia a služby vám poisťovňa nemusí preplatiť.

Lekárovi, ktorý vás bude ošetrovať predložte doklad o uzatvorení cestovného poistenia. V štátoch Európskej únie vám postačí európsky zdravotný preukaz, ten vám však zabezpečí nárok na lekárske ošetrenie iba v takom rozsahu, aký je poskytovaný občanom danej krajiny.

3.      Liečte sa podľa pokynov lekára

Pri následnej liečbe zranenia alebo ochorenia dodržujte pokyny od lekára, ktorý vás ošetroval. Užívajte iba tie lieky, ktoré vám predpísal alebo odporučil. V prípade, že za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ste platili v hotovosti, vypýtajte si potvrdenie o zaplatení.

4.      Vyžiadajte si všetky potrebné dokumenty

Pre priznanie poistného plnenia bude vaša poisťovňa potrebovať predloženie dokumentov dokazujúcich vaše lekárske ošetrenie. V zdravotníckom zariadení požadujte vydanie všetkých potrebných dokladov, ktorú dokumentujú vašu diagnózu, úraz, rozsah poskytnutej lekárskej starostlivosti a služieb a tiež uhradené náklady. Vždy si vypýtajte originály týchto dokumentov, kópie nemusí poisťovňa akceptovať.

TIP: Nepodpisujte žiadny dokument, ktorému nerozumiete. Ak niektoré tlačivá budete musieť predsa len podpísať, urobte tak na základe písomnej výhrady, že danému dokumentu nerozumiete.

5.      Nahláste poistnú udalosť a doložte potrebné dokumenty

Poistnú udalosť nahláste vašej poisťovni do 30 dní odo dňa, kedy k nej došlo. Rozsiahlejšie lekárske ošetrenia lebo hospitalizáciu nahláste okamžite. K nahláseniu doložte aj lekársku správu a všetky ostatné potrebné dokumenty.