MetLife Amslico poisťovňa, a.s.

Ročné cestovné poistenie SILVER

Poistenie liečebných nákladov - MetLife Amslico - Poistenie SILVER
 • liečebné náklady, výdavky na ošetrenie, lieky (100 000 €)
 • náklady na stomatológa (celkom 300 €, max. 100 € / 1 zub)
 • nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických položiek (max. 100 €)
 • núdzová evakuácia – lekársky prevoz v rámci cudzieho štátu a / alebo prevoz do štátu obvyklého pobytu (100 000 €)
 • repatriácia pozostatkov – prevoz pozostatkov do vlasti (7 000 €)
Asistenčné služby - MetLife Amslico - Poistenie SILVER
 • asistenčné služby 24 hodín denne 365 dní v roku
 • asistenciu v slovenskom/českom jazyku poskytne Asistenčná služba MetLife Amslico
Pripoistenie športovej činnosti - MetLife Amslico - Poistenie SILVER
 • zimné športy: rýchlostné korčuľovanie, jazda v tobogane na sánkach alebo boboch, skialpinizmus, snežný skúter
 • letecké športy: parasailing
 • vodné športy: vodné motorové športy (vodný skúter), jachting, rafting, kanoe, potápanie s dýchacím prístrojom s inštruktorom (bez inštruktora v prípade, ak má poistená osoba osvedčenie z kurzu potápania)
 • iné športy: tancovanie, jazda na koni, bojové športy – bojové umenia – iba športy definované ako obranné športy, okrem športov s plným kontaktom
Úrazové poistenie - MetLife Amslico - Poistenie SILVER
 • smrť následkom / v dôsledku úrazu (3 500 €)
 • trvalá invalidita spôsobená v dôsledku úrazu (7 000 €)
Poistenie zodpovednosti za škodu - MetLife Amslico - Poistenie SILVER
 • strata alebo poškodenie cudzieho majetku (30 000 €) pri spoluúčasti 75 €
 • zranenie inej osoby vrátane následnej smrti (100 000 €) pri spoluúčasti 75 €

Ročné cestovné poistenie GOLD

Ročné cestovné poistneie SILVER +
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - MetLife Amslico - Poistenie GOLD
 • batožina – strata, krádež a poškodenie (celkom 700 €, max. 350 € za tašku) pri spoluúčasti 15 €
 • omeškanie batožiny – v prípade nesprávneho smerovania alebo dočasného nesprávneho uloženia (celkom 200 €, max. 50 € za 12 hod.)
 • osobné doklady – strata, krádež a poškodenie (max. 350 €)
 • cestovné náklady v prípade poruchy automobilu – cestovné náklady, náklady na ubytovanie pre poistené osoby (celkom 300 €, max. 3 dni)

Ročné cestovné poistenie PLATINUM

Ročné cestovné poistenie GOLD +
Poistenie storna (zrušenia alebo prerušenia cesty) - MetLife Amslico - Poistenie PLATINUM
 • zrušenie / storno cesty (max. 1 000 € / osoba):
  • z dôvodu choroby, úrazu, prírodnej katastrofy, trestného činu = 80% zo storno poplatku
  • z dôvodu smrti poisteného alebo smrti blízkej osoby = 100% zo storno poplatku
 • prerušenie cesty – náklady za predčasný návrat, náklady za nevyužité služby (max. 500 € / osoba)