Pripoistenie športov v rámci cestovného poistenia

Keď si uzatvoríte základné cestovné poistenie, bude vás chrániť aj vtedy, keď sa zraníte pri vykonávaní nenáročného alebo rekreačného športu. Adrenalínové a rizikové druhy športových aktivít sú z poistného krytia vylúčené. To však neznamená, že sa pre prípad zranenia pri takýchto aktivitách nedá poistiť.

Doplnkové pripoistenie je riešenie

K poisteniu na cesty si môžete uzatvoriť rôzne typy pripoistení a jedným z nich je aj pripoistenie športovej činnosti. Na základe neho získate poistnú ochranu vtedy, keď sa zraníte pri vykonávaní takého druhu športu, ktorý je označený za rizikový. Ide napríklad o bungee jumping, skialpinizmus, potápanie či parašutizmus. Kryté môžu byť aj výpravy do území, kde sú extrémne klimatické podmienky, ako je napríklad púšť či polárne oblasti.

Z tohto pripoistenia sú kryté aj akékoľvek súťažné športy a tiež aj príprava na súťaž. Nerozlišuje sa pritom, či tento šport vykonávate na profesionálnej alebo amatérskej úrovni.

Pozorne si prečítajte poistné podmienky

Poisťovne si zoznamy rizikových športov, ktoré kryjú z tohto doplnkového poistenia, zostavujú individuálne. Preto si pri výbere cestovného poistenia vždy prečítajte poistné podmienky a overte si, či vami zvolená ponuka kryje aj ten druh športovej aktivity, ktorú budete vykonávať. Tiež si všímajte aj limity poistného plnenia a oboznámte sa aj s výlukami. V neposlednom rade nezabudnite ani na ďalšie praktické pripoistenia, ktoré vás môžu chrániť pred množstvom iných rizík. Nemali by ste cestovať bez doplnkového poistenia batožiny a zodpovednosti za škodu. Určite oceníte aj pripoistenia storna či COVID-19.

TIP: Viete, ako postupovať, keď sa vám v zahraničí stane úraz alebo ochoriete? Na tejto stránke nájdete podrobný postup, ktorým sa v prípade potreby môžete riadiť.